/

Sản phẩm và dịch vụ

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ NỀN MÓNG CỦA CÔNG TY

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH

Địa chỉ : Cụm công nghiệp Nguyên Khê, thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Ngày thành lập : 14/09/2001 - Mã số đăng ký kinh doanh : 0101165079

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH TẠI HÀ TĨNH

Địa chỉ : thôn Hoành Nam, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày cấp giấy phép  : 06/05/2015 - Mã số đăng ký kinh doanh : 3001915735

ĐẶT CHỮ TÍN LÊN HÀNG LÊN HÀNG ĐẦU

 

CHIA SẺ, HỢP TÁC ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI.