/

Tin tức

Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất

Ngày đăng tin: 07/04/2020 Ngày cập nhật: 07/04/2020

Cung cấp khí cho 60% nhà thầu thi công các hạng mục chính của nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất