/

Tin tức

Nhà máy nhiệt điện Phả Lại

Ngày đăng tin: 24/03/2020 Ngày cập nhật: 04/04/2020

Cung cấp sản phẩm khí công nghiệp Oxygen, Nitrogen, Argon , C2H2 phục vụ thi công nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại 1 và cung cấp sản phẩm khí phục vụ duy tu khi nhà máy đã hoàn thành