/

Tin tức

Nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Ngày đăng tin: 07/04/2020 Ngày cập nhật: 09/04/2020

Cung cấp khí cho các đơn vị thi công một vài hạng mục lớn của Formosa Hà Tĩnh