/

Sản phẩm và dịch vụ

Khí oxy y tế

Tổng quan

  • Đặc điểm
  • Ứng dụng
  • Chất lượng
  • Hình thức cung cấp

Khí Oxy chiếm khoảng 20,9% về thể tích trong không khí, xếp hàng thứ 3 trong vũ trụ theo khối lượng và là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. Oxy là nguyên tố hóa học có ký hiệu là O thuộc nhóm nguyên tố 16 và số nguyên tử bằng 8 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố .

Oxy là nguyên tố phi kim hoạt động mạnh nó có thể tạo thành hợp chất với hầu hết các nguyên tố khác. Ở điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn hai nguyên tử ôxy kết hợp với nhau tạo thành phân tử ôxy không màu, không mùi, không vị có công thức O2.

Oxy phân tử (O2, thường được gọi là ôxy tự do) trên Trái Đất là không ổn định về mặt nhiệt động lực học. Sự xuất hiện trong thời kỳ đầu tiên của nó trên Trái Đất là do các hoạt động quang hợp của vi khuẩn kỵ khí (vi khuẩn cổ và vi khuẩn). Sự phổ biến của nó từ sau đó đến ngày nay là do hoạt động quang hợp của cây xanh.

Khí Oxy thường được gọi là dưỡng khí, vì nó duy trì sự sống của cơ thể con người.

Hỗ trợ sự sống

Ứng dụng trong y tế : thiết bị hổ trợ thở và hô hấp cho bệnh nhân

Oxy y tế: khí oxy 2.5 tương đương 99.5% dùng hỗ trợ hô hấp bệnh nhân

Có thể cung cấp Oxy ở dạng lỏng và khí tùy theo nhu cầu và chất lượng yêu cầu.

Cung cấp bằng chai khí cao áp (Cylinder): chai oxy 10L, 14 lít chứa 1.5 , 2 m3 khí oxy
giao hàng bằng chai oxy 41L, 47L, 50L (Áp suất nạp: 150 – 200 bar)

Cung cấp bằng bình chứa lỏng mini như: XL-45, XL-45HP
Cung cấp bằng bồn chứa khí lỏng kèm bộ hóa hơi: SCS-Series (3300L, 6000L, 10.000L, 20.000L,vv…)

Hỏi đáp thắc mắc

Sản phẩm cùng loại