/

Sản phẩm và dịch vụ

Nạp nitơ cho bình tích áp

Tổng quan

  • Đặc điểm
  • Ứng dụng
  • Chất lượng
  • Hình thức cung cấp
Máy nén đạt đến áp suất 600 bar
Thích hợp cho mọi loại thiết bị và yêu cầu về áp suất khâc nhau
Nitơ kĩ thuật độ tinh khiết : 99,9%
Môi chất nạp : Nitrogen

Hỏi đáp thắc mắc