/

Một số công trình tiêu biểu mà các đơn vị đã lấy hàng thi công mang tầm cỡ quốc gia