/

Công trình

Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza

Công ty cơ khí Đông Anh LICOGI là bạn hàng lâu dài của công ty TNHH Khí công nghiệp Đông Anh lấy sản phẩm khí công nghiệp thi công lắp đặt Trung Tâm thương mại Mê Linh Plaza