/

Công trình

Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất

Cung cấp khí cho 60% nhà thầu thi công các hạng mục chính của nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất