Contact us

Address

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH
Văn phòng: Khu công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghiệp Nguyên Khê - Đông Anh - Hà Nội

Phone

043 883 2374

           Fax: 043 882 1644

Email

           Website: www.kcnda.vn

* = required information
captcha