Product and service

Đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm khí công nghiệp và dân dụng.