0948804969

Liên hệ

Địa chỉ

 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH

- Trụ sở chính : Cụm công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

-  Chi nhánh : phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại

 HOTLINE : 0243.8832374 

- Văn phòng Hà Nội : 0243.8832374 - Fax: 0243.8821644

- Chi nhánh Hà Tĩnh : 0914231985    

Email

Website: www.kcnda.vn

* = thông tin bắt buộc
captcha