Thông Báo Duy Trì Website
Hosting sẽ tiếp tục duy trì trong vòng 07 ngày sau khi hết hạn.
Tuy nhiên trong thời gian này chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi trục trặc xảy ra cho Hosting và dữ liệu của quý khách.
Sau 7 ngày tài khoản Hosting sẽ bị xoá vĩnh viễn.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất Dữ Liệu kể từ sau ngày hết hạn nếu quý khách chưa gia hạn.

Liên hệ 09 3636 6996 Để biết thông tin chi tiết.
Tuần
0
0
Ngày
0
0
Giờ
0
0
Phút
0
0
Giây
0
0